DRYFRUITS
TIM TIM BADAM MAMRA GIRI
755
M.R.P755
ANJEER
640
M.R.P640
BADAM / ALMOND
450
M.R.P450
PISTA
440
M.R.P440
KAJU / CASHEW BOLD
440
M.R.P440
KAJU TUKDA / SPLIT CASHEW NUT
390
M.R.P390
WALNUT / ACROD (SAGDA)
350
M.R.P350
ACROD MAGAZ
345
M.R.P345
PISTA (ROASTED & SALTED)
315
M.R.P315
MANUKA
285
M.R.P285
GODAMBI
260
M.R.P260
KHARIK POWDER KHANDESHI
245
M.R.P245
4 % Off
LION DESERTKING DATES
237.12
M.R.P247
You Save 9.88
MAKHANA
235
M.R.P235
JARDALU
170
M.R.P170
KHARAK (SHORI)
158
M.R.P158
MANUKA (BLACK)
148
M.R.P148
4 % Off
LION QYNO DESEEDED DATES
142.08
M.R.P148
You Save 5.92
RAISINS / KISHMISH (KANDHAR)
140
M.R.P140
KHARAK WHITE
130
M.R.P130
DINK WHITE
130
M.R.P130
4 % Off
KHANDESHI SEEDLESS DATES
115.20
M.R.P120
You Save 4.80
KAJU NAMKEEN / CASHEW SALTED
110
M.R.P110
CHAROLI
110
M.R.P110
50 % Off
LION BUMAN DATES
106
M.R.P212
You Save 106
34 % Off
DATE CROWN BUMAAN DATES
98
M.R.P150
You Save 52
36 % Off
EMPEROR DESEEDED DATES
95
M.R.P150
You Save 55
50 % Off
LION DATES
94
M.R.P188
You Save 94
RAISINS / KISHMISH (BIJALI)
85
M.R.P85
KHARIK POWDER
85
M.R.P85